NARA TIPS : How to clean your Jewelry

💎 NARA TIPS : How to clean your Jewelry 💎

 1. ควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุณหภูมิปกติผสมน้ำยาล้างจานเล็กน้อย (ห้ามใช้สบู่ จะทำให้เพชรพลอยเป็นคราบมัวค่ะ)
 2. อาจใช้แปรงขนอ่อนปัดเบาๆ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
 3. เช็ดแล้วผึ่งลมให้แห้งสนิท
 4. หลังจากนั้นควรเก็บใส่ไว้ในถุงซิปล็อค
 5. ไม่ควรใช้น้ำร้อนหรือเป่าลมร้อน เพราะความร้อนทำให้โลหะขยายตัวและอาจทำให้พลอยบางชนิดเสียหายได้ค่ะ
 6. แต่ถ้าจิวเวลรี่ใช้มานานและมีคราบสกปรกเกาะแน่น สามารถมาล้างที่NARA ได้นะคะ เรายินดีดูแลคุณลูกค้าตลอดการใช้งานค่ะ

NARA TIPS: How to clean your jewelry.

 1. Clean it with water and dishwashing liquid. (Don’t use soap.)
 2. Brush gently.
 3. After that wipe and let it dry completely.
 4. Keep it in a zip bag.
 5. Don’t use hot water because metal will be expanded and some stones can be damaged.
 6. If the jewelry is really wear-off, you can take them to clean at NARA Jewelry.

Categories